Watch Unhas TV Live
Watch Unhas TV Live
News

28 Kumpulan Ucapan Selamat Idul Adha 1445 H Berbahasa Bugis

Amir PR16 Jun, 2024
KURBAN - Ucapan Idul Adha.. (foto: freepik)

MAKASSAR, UNHAS.TV Idul Adha atau Hari Raya Kurban sebentar lagi. Umat Islam di seluruh dunia akan merayakan dengan penuh suka cita sambil mengenang kisah keluarga Nabi Ibrahim yang menginspirasi hari raya itu.

Mereka akan saling mengunjungi dan saling menyapa. Namun, bagi yang tidak bisa saling bertemu, biasanya akan saling mengirim ucapan.

Berikut ini ucapan yang bisa digunakan dalam versi Bahasa Bugis sebagai penyambung silaturrahim sesama.

 1. Usalaini esso mapaccing, esso sipakacinnong ati, esso sipakalebbi na sipakario ininnawa madeceng, esso sipakatau. Mamuare, pada naleteiki’ pammase Puang Allahu Ta’ala. Napannennungngi deceng. Na lettu ri esso rimunri na. Taddampengekka’ sininna ada nennia gau’ pura lalo-e, makkua`toparo maddimunri-e. Amiin, yaa Rabbal ‘Aalaiin. Salamaki Mallepe’ Sulahajji 1445 H. Tabe’ pole ri silessurengta (isi nama pengirim)
 2. Ricapana iya ulengRamalannge, engkaka mai pole sibawa ati macinnong maraja akatta madampeng sininna werekadae sibawa, pangkaukeng tessi tinajae namuarega Ri alleppereng Sulahajji 1445 H, pada namaseki Pu Puang Allahu Ta’ala selamaki matti rilino enrenge ri ahera. Aamiin.
 3. Sadda mattaro ada, Ada mattaro gau’, Gau’ mattaro sengereng. Oni manu teppinra, Maddampeng temmapettu, Assisumpuloloang temmalilu, Iyyana ri Uleng Syawalengge, pada Tusipakarajangeng Dampeng, Addampeng Maraja lao ri idi Maneng, Natosirampe Madeceng, to Sisseng Nasipuppureng Lino. Salama’ki riesso alleppereng sulahajji. Tabe’ pole (isi nama pengirim)
 4. Jari tersidapi’ atikku pa’dapi-i. Watakkale tessi runtu, ati pelettu’i narekko engka ada nennia gauk-gaukku temmamiasa ri seseta, tapa rajengnga dampeng.
 5. Salamaki Malleppe , Mammuare Natarimai puang Allahu Taala Sininna Amalatta, tapada Siaddampengeng Lino lettu Akhera.
 6. Warangparang ianaritu saba’ sabbarae. Silong paling setia ianaritu amala. Ibadah paling makessing ianaritu diasengge ikhlas. Ajjamang paling matane ianaritu millaudampeng. Tadempengemga pole rimaegana khilaf. Salamakki Malleppe Sulahajji 1445 H.
 7. Narekko jarikku de’naullei makkatenni tau rilalengna atikku, namo biasa mui uraka’ kolalengna doaku. Tenna podo engka barakka pole puang marajae Allah SWT ri laletta. Salamakki ri alleppereng pittara-e.
 8. Narekko pappau me’bui belle, narekko jappa mabbate, narekko ati maega prasangka, narekko engka jappa mattaro peddi’, tadempengenga. Salamakki ri alleppereng sulahajji.
 9. Warangparang kaminang makessing iyanaritu assabarakeng. Pakkasuiyyang paling matane’e ri jama iyanaritu millaudampeng. Tadempengengnga pole rimaegana tassalakku lino ahera.
 10. Ri esso marajarae, pole ri ati macinnongku na roko’ millau dampeng ri ati marajata, namamuare ri esso marajarae.
 11. Taqabbalallahu Minna Waminkum, Meloka mellau dampeng pada idi maneng siloppo-loppona pole laleng atie ri.
 12. Engka maega saba’ rilalloi ri taungede. Engka maega paddicawang mabbale mancaji cai’. Engka maega pappau mabbale mancaji senjaga. Engka maega.
 13. Mappasikarawa’ ri Idul Adha, mappasikarawa’ ri kareba, mappasikarawa’ ri kasebbu’. Salamakki malleppe pittara’ 1445 H ti esso mabbarakkae, laoni mai topada siddampeng dampengnge.
 14. Iyanatu ati purae peddi, pole ri tarengnga lilae. Iyanatu ale purae ri peddiri maja mappigau. Salamakki ri alleppereng sulahajji.
 15. Warangparang kaminang makessing iyanaritu assabarakeng. Pakkasuiyyang paling matane’e ri jama iyanaritu millaudampeng. Tadempengengnga pole rimaegana tassalakku lino ahera.
 16. i esso marajarae, pole ri ati macinnongku na roko’ millau dampeng ri ati marajata, namamuare ri esso marajarae. Salamakki ri alleppereng sulahajji.
 17. Taqabbalallahu Minna Waminkum, Meloka mellau dampeng pada idi maneng siloppo-loppona pole laleng atie ri. Salamakki ri alleppereng sulahajji.
 18. Engka maega saba’ rilalloi ri taungede. Engka maega paddicawang mabbale mancaji cai’. Engka maega pappau mabbale mancaji senjaga. Engka maega. Salamakki ri alleppereng sulahajji.
 19. Mappasikarawa’ ri alleppereng sulahajji, mappasikarawa’ ri kareba, mappasikarawa’ ri kasebbu’. Salamakki ri alleppereng sulahajji.
 20. Taqabbalallahu minna wa minkum. Salamaki’ topada salama’. Ri esso mapaccing’e, millau addampenga ri yolo alebbiretta maneng, narekko engka atassalang nennia dosa pura laloe. Salamakki ri alleppereng Sulahajji.
 21. Ri esso marajarae, pole ri ati mapaccingku millau dampenga ri ati marajata, namamuare narekki puang alla ta’la barakkana esso alleperreng fittarae lao ri idi maneng. Taqabbalallahu Minna Waminkum, salamaki malleppe Sulahajji.
 22. Ta’dampengnga maraja sibawa sumpung Loloku. Mammuare engkaki pada nawereng puang Allahu taala asalamakeng nennia umuru malampe. Salamaki maleppe’ Sulahajji.
 23. Salamaki maleppe’ Sulahajji 2024/1445 H. Ri esso mapaccinge, mammuare ki engka lisu mappaccing padatoha anak loloe simula jajinna, mapaccing pole dosana.
 24. Salama’ tapada Salama’ Malleppe’ Sulahajji 1445 H. Mammuare rialleppereng Karobae riallei maneng sipa’ olo’ kolotta na topada sipakatau sipakainge’ nennia sipakalebbi.
 25. Salama’ tapada Salama’ Malleppe’ Sulahajji 1443 H. Mammuare riallepperengnge mancaji Haji nenniya Hajja mabrur.
 26. Salama’ malleppe’ Karoba 1443 H Mammuare rialleppereng Karobae riallei maneng sipa’ olo’ kolotta na topada sipakatau sipakainge’ nennia sipakalebbi.
 27. Warangparang kaminang makessing iyanaritu iyakkarobangnge. Pakkasuiyyang paling matane’e ri jama iyanaritu millaudampeng. Tadempengengnga pole rimaegana tassalakku lino ahera. Salamaki maleppe Haji Raja 1445 H.
 28. Taparajangekka Dampeng sining gau-gaukku nennia ada-adaku tappasala mappurallaloe. Mammuare’i pada engkakiro maneng pakarajai aleppereng Karobae sibawai ati maddampeng. Salamaki malleppe Karoba. Mammuarei natarima madecengngi Puang Allah Ta’ala sining pakkasuiyang nennia akkarobangetta na ripalennye sipa-sipa olok kolotta.

Amir Pallawa Rukka (Unhas TV)