Watch Unhas TV Live
Watch Unhas TV Live
News

23 Kumpulan Ucapan Selamat Idul Fitri 1445 H Berbahasa Bugis

Amir PR09 Apr, 2024
MUBARAK - Idul Fitri. (fPexels/Timur Weber)

MAKASSAR, UNHAS.TV Mempererat hubungan sesama manusia bisa dilakukan dengan memberi ucapan menyenangkan terutama di hari-hari khusus seperti pada Idul Fitri 1445 Hijriah. Bagi Anda yang ingin memberi ucapan selamat Idul Fitri dengan bahasa Bugis, Unhas TV memiliki banyak pilihan yang bisa Anda pakai. Berikut ucapan itu.

 1. Usalaini esso mapaccing, esso sipakacinnong ati, esso sipakalebbi na sipakario ininnawa madeceng, esso sipakatau. Mamuare, pada naleteiki’ pammase Puang Allahu Ta’ala. Napannennungngi deceng
  Atan. Na lettu ri esso rimunri na. Taddampengekka’ sininna ada nennia gau’ pura lalo-e, makkua`toparo maddimunri-e. Amiin, yaa Rabbal ‘Aalaiin. Salamaki mallepe’ pittarah 1445 H. Tabe’ pole ri silessurengta (isi nama pengirim)
 2. Ricapana iya ulengRamalannge, engkaka mai pole sibawa ati macinnong maraja akatta madampeng sininna werekadae sibawa, pangkaukeng tessi tinajae namuarega Ri alleppereng pittaraE, pada namaseki Pu Puang Allahu Ta’ala selamaki matti rilino enrenge ri ahera. Aamiin.
 3. Sadda mattaro ada, Ada mattaro gau’, Gau’ mattaro sengereng. Oni manu teppinra, Maddampeng temmapettu, Assisumpuloloang temmalilu, Iyyana ri Uleng Syawalengge, pada Tusipakarajangeng Dampeng, Addampeng Maraja lao ri idi Maneng, Natosirampe Madeceng, to Sisseng Nasipuppureng Lino. Salama’ki riesso alleppereng fittaraE. Tabe’ pole (isi nama pengirim)
 4. Jari tersidapi’ atikku pa’dapi-i. Watakkale tessi runtu, ati pelettu’i narekko engka ada nennia gauk-gaukku temmamiasa ri seseta, tapa rajengnga dampeng.
 5. Salamaki Malleppe , Mammuare Natarimai puang Allahu Taala Sininna Amalatta, tapada Siaddampengeng Lino lettu Akhera.
 6. Warangparang ianaritu saba’ sabbarae. Silong paling setia ianaritu amala. Ibadah paling makessing ianaritu diasengge ikhlas. Ajjamang paling matane ianaritu millaudampeng. Tadempengemga pole rimaegana khilaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H.
 7. Narekko jarikku de’naullei makkatenni tau rilalengna atikku, namo biasa mui uraka’ kolalengna doaku. Tenna podo engka barakka pole puang marajae Allah SWT ri laletta. Salamakki ri alleppereng pittara-e.
 8. Narekko pappau me’bui belle, narekko jappa mabbate, narekko ati maega prasangka, narekko engka jappa mattaro peddi’, tadempengenga. Salamakki ri alleppereng pittara-e.
 9. Warangparang kaminang makessing iyanaritu assabarakeng. Pakkasuiyyang paling matane’e ri jama iyanaritu millaudampeng. Tadempengengnga pole rimaegana tassalakku lino ahera.
 10. Ri esso marajarae, pole ri ati macinnongku na roko’ millau dampeng ri ati marajata, namamuare ri esso marajarae.
 11. Taqabbalallahu Minna Waminkum, Meloka mellau dampeng pada idi maneng siloppo-loppona pole laleng atie ri.
 12. Engka maega saba’ rilalloi ri taungede. Engka maega paddicawang mabbale mancaji cai’. Engka maega pappau mabbale mancaji senjaga. Engka maega.
 13. Mappasikarawa’ ri Idul Fitri, mappasikarawa’ ri kareba, mappasikarawa’ ri kasebbu’. Salamakki malleppe pittara’ 1445 H ti esso mabbarakkae, laoni mai topada siddampeng dampengnge.
 14. Iyanatu ati purae peddi, pole ri tarengnga lilae. Iyanatu ale purae ri peddiri maja mappigau. Salamakki ri alleppereng pittara-e.
 15. Warangparang kaminang makessing iyanaritu assabarakeng. Pakkasuiyyang paling matane’e ri jama iyanaritu millaudampeng. Tadempengengnga pole rimaegana tassalakku lino ahera.
 16. Ri esso marajarae, pole ri ati macinnongku na roko’ millau dampeng ri ati marajata, namamuare ri esso marajarae. Salamakki ri alleppereng pittara-e.
 17. Taqabbalallahu Minna Waminkum, Meloka mellau dampeng pada idi maneng siloppo-loppona pole laleng atie ri. Salamakki ri alleppereng pittara-e.
 18. Engka maega saba’ rilalloi ri taungede. Engka maega paddicawang mabbale mancaji cai’. Engka maega pappau mabbale mancaji senjaga. Engka maega. Salamakki ri alleppereng pittara-e.
 19. Mappasikarawa’ ri alleppereng Fittara-e, mappasikarawa’ ri kareba, mappasikarawa’ ri kasebbu’. Salamakki ri alleppereng pittara-e.
 20. Taqabbalallahu minna wa minkum. Salamaki’ topada salama’. Ri esso mapaccing’e, millau addampenga ri yolo alebbiretta maneng, narekko engka atassalang nennia dosa pura laloe. Salamakki ri alleppereng pittara-e.
 21. Ri esso marajarae, pole ri ati mapaccingku millau dampenga ri ati marajata, namamuare narekki puang alla ta’la barakkana esso alleperreng fittarae lao ri idi maneng. Taqabbalallahu Minna Waminkum, salamaki malleppe pittarae.
 22. Ta’dampengnga maraja sibawa sumpung Loloku. Mammuare engkaki pada nawereng puang Allahu taala asalamakeng nennia umuru malampe. Salamaki maleppe’ pittara’.
 23. Salamaki maleppe’ pittara 2024/1445 H. Ri esso mapaccinge, mammuare ki engka lisu mappaccing padatoha anak loloe simula jajinna, mapaccing pole dosana.(amir pr)